Elektro instalacije

041 519 790
Povpraševanje
Elektro instalacije
Elektro instalacije
Elektro instalacije
Elektro instalacije
Elektro instalacije
Primarna dejavnost podjetja so elektro instalacije, elektromehanika, popravila električnih aparatov, vzdrževanje, adaptacije in svetovanje.

Pri elektroinstalacijah nudimo celotno izvedbo del, od grobih del, do fine montaže vtičnic in stikal.
 
Izvajamo:

  • Podometne in nadometne inštalacije šibkega in jakega toka v novogradnjah in adaptacijah,
  • Napeljava cevi, kablov, ...
  • Izdelava in priklop elektro omar,
  • Montaža stikal, vtičnic, luči, lestencev, ...
  • Vzdrževanje in popravila elektroinštalacij, svetil, zasilne razsvetljave oz. varnostne razsvetljave,
  • Strelovodne inštalacije,
  • Elektro servis objektov, strojev in naprav,
  • Inštalacije domofonov,
  • Priklop in montaža motornih pogonov zunanjih ograj,
  • Svetovanje.

Podometna instalacija

Napeljava elektrike, oziroma elektroinstalacija običajno zajema več faz izdelave. V prvi fazi se polagajo cevi v opaže, še preden so plošče in zidovi zaliti z betonom.
Ko gradbeniki zaključijo z gradnjo, se za električarje začenja druga faza in sicer napeljava podometnih cevi, v katere se kasneje povleče žice ali kable, montaža priključnih doz in razdelilnih omaric.
V tretji, zaključni fazi se montirajo stikala, vtičnice, svetila, izvedejo se vsi priklopi omaric in opravijo meritve celotne elektroinstalacije. 
Po opravljenem delu se izda izjava o ustreznosti in poročilo o meritvah.

Nadometna instalacija

Za razliko od podometne instalacije se nadometna napeljava običajno izvede samo v eni fazi, tako, da se prvo montirajo kabelske police oz kanali, v katere se polagajo kabli. 
Takoj za tem se montirajo stikala, vtičnice, svetila in razdelilne omare.

Vzdrževanje in popravila elektroinstalacije

Zelo pomembno je, da v elektroinstalacijo ne posega strokovno neusposobljena oseba, ampak da se pravilno in strokovno vzdržuje, saj s tem preprečimo morebitne nesreče in okvare na napeljavi.
Montažo močnejših porabnikov, kot so npr. bojleri, pečice, grelna telesa, … naj opravi za to usposobljena oseba.